Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care îşi propune să asigure respectarea principiului autonomiei locale în conformitate cu elementele fundamentale stabilite în Carta Europeană a Autonomiei locale, la care ţara noastră este parte.

În acest context, vor fi efectuate modificări şi completări a normelor ce reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale, interacţiunea acestora cu Guvernul, avându-se în vedere contradicţiile existente şi lipsa unui cadru legal adecvat în acest sens.

Aceste prevederi ar putea fi modificate, dacă Parlamentul va adopta proiectul de lege în acest domeniu.

De asemenea, prin Legea nr.229 din 25 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, municipiului Bălţi i s-a atribuit statut de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care urmează a fi aprobat prin lege.

Proiectul de lege urmează a fi examinat în Parlament.