Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, edificarea în orașul Cahul a monumentului în memoria victimelor Holocaustului. Monumentul urmează a fi instalat pe locul fostului ghetou care a existat în orașul Cahul în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, cheltuielile în acest scop vor fi acoperite din donații și sponsorizări.

De asemenea, în cadrul şedinţei de astăzi, Executivul a acceptat propunerea de edificare în orașul Edineț a monumentului în memoria ostașilor căzuți în războiul din Afganistan.

Monumentul va fi construit în Grădina Publică “Vasile Alecsandri” din oraşul Edineț. Cheltuielile pentru lucrările de proiectare și edificare vor fi acoperite din contul bugetului local şi raional.