Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul unei ședințe speciale, o serie de amendamente și modificări la proiectul Politicii fiscale și vamale pentru anul 2017, prezentat anterior de Executiv. Urmare a examinării propunerilor deputaţilor, a fost emis avizul Guvernului prin care, între altele, s-a acceptat majorarea accizelor la produsele din tutun, la produsele petroliere, în timp ce cota accizului pentru articolele de bijuterie din metale prețioase a fost păstrată în mărimea existentă la moment.

Totodată, au fost extinse facilitățile fiscale pentru rezidenții Zonelor Economice Libere, cu condiția că aceștia vor efectua investiții suplimentare pentru a majora numărul de angajați. De asemenea, au fost aprobate mai multe modificări privind activitatea importatorilor și exportatorilor, inclusiv necalcularea penalității în cadrul procedurii de amânare a determinării definitive a valorii în vamă și celei de stabilire cu caracter definitiv a codului mărfii și acordarea posibilității de prelungire a termenului de admitere temporară până la 10 ani cumulativ.

O altă modificare vizează persoanele fizice şi anume micșorarea cotei impozitului pe venit de la darea în posesiune sau folosință a proprietății imobiliare către alte persoane fizice, de la 10% la 7%.

În acelaşi timp, Executivul a susţinut o serie de modificări cu referire la cerințele impuse față de managementul Serviciului Fiscal de Stat, precum și privind salarizarea funcționarilor publici ce activează în cadrul Serviciului Fiscal, Serviciului Vamal și a Ministerului Afacerilor de Interne.

În total au fost avizate 29 de amendamente. Proiectul Politicii fiscale și vamale pentru 2017 urmează să fie examinat în lectură finală de către Parlament.