Guvernul a lansat concursul pentru ocuparea funcției de Director al “Agenției Servicii Publice”. Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Cancelariei de Stat până în data de 12 iulie. Candidații trebuie să dețină cetăţenia R.Moldova, să cunoască limba română, să fie licențiați în drept sau economie, să dețină experiență profesională în funcții de conducere de minim cinci ani și să nu aibă antecedente penale.

Anunţul referitor la data, locul şi ora desfăşurării interviului va fi plasat pe pagina web a Cancelariei cu cel puţin trei zile înaintea datei de desfăşurare. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate până în data de 17 iulie 2017. Mandatul directorului “Agenției Servicii Publice” va fi de cinci ani.

“Agenția Servicii Publice” a fost creată de Guvern în data de 22 mai curent, în conformitate cu prevederile Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. Instituția va prelua atribuțiile ÎS “CRIS “Registru”, ale ÎS “Camera Înregistrării de Stat”, ÎS „Cadastru”, ale „Serviciului Stare Civilă” și „Camerei de Licențiere”. Agenția are misiunea de a coordona și organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență.