Guvernul Republicii Moldova este la etapa de încheiere a negocierilor cu FMI pentru semnarea unui nou memorandum. Premierul Ion Chicu a declarat că s-a ajuns la o înțelegere cu experții FMI pe majoritatea domeniilor, inclusiv cel fiscal. ”Nu ne-am luat niciun angajament care ar introduce noi impozite sau înăspri povara fiscală asupra agenților economici și cetățenilor”, a spus Chicu după ședința de luni de la Președinție.Premierul a declarat că mai sunt câteva chestiuni ce urmează a fi agreate în discuțiile cu FMI ce țin de sistemul justiției.Noul Program va fi pe termen mediu pe 3 ani și se va axa pe un set complex de politici ce să contribuie la menținerea stabilității macroeconomice, susținerea procesului de restabilire după pandemia COVID-19, promovarea bunei guvernanțe și reformelor instituționale, dar și la mobilizarea finanțării externe.