Evoluţiile în realizarea Planului Naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE pentru perioada 2014-2016, dar şi în procesul de elaborare a Strategiei de comunicare a Guvernului Republicii Moldova, au fost discutate la  şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană (CGIE) din 23 noiembrie, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip.

În urma evaluării nivelului de realizare a Planului naţional a fost subliniată necesitatea asigurării unei interacţiuni mai eficiente între ministere, astfel încât să fie respectate angajamentele convenite cu partenerii europeni.

În context, Premierul a solicitat instituţiilor vizate să urgenteze elaborarea şi promovarea proiectelor de legi sau a actelor normative, iar Cancelariei de Stat să plaseze pe agenda Guvernului documentele respective în regim prioritar.

Un alt subiect discutat în cadrul şedinţei s-a referit la procesul de elaborare a Strategiei de comunicare a Guvernului Republicii Moldova. Membrii CGIE au fost informaţi despre măsurile luate în vederea consolidării sistemului de comunicare a Executivului, precum şi despre direcţiile principale în elaborarea strategiei de comunicare a instituţiilor guvernamentale.

În acest sens, Premierul a subliniat că este necesar să fie sporite eforturile de comunicare, mai ales în contextul în care partenerii externi au exprimat disponibilitatea de a sprijini aceste eforturi.