Executivul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, inițierea negocierilor asupra a două Acorduri de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană. Valoarea totală a acestora este de peste 90 de milioane de Euro și au ca obiectiv sporirea capacităților administrației publice pentru realizarea angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere RM-UE.

Astfel, peste 61,9 milioane de Euro vor fi acordate drept asistență tehnică pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților pe domeniile: reforma administrației publice centrale, agricultură și dezvoltare rurală, poliție și gestionare a frontierelor. Totodată, va fi acordat sprijin investițional pentru întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv a celor conduse de femei. Măsura are ca scop sporirea potențialului de dezvoltare economică a Republicii Moldova, diversificarea surselor de venit pentru cetățeni, îmbunătățirea mediului de afaceri din zonele rurale, precum și ajustarea normelor naționale la standardelor UE în domeniul veterinar și de siguranță alimentară.

De asemenea, Acordul prevede acordarea suportului financiar pentru îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii rurale de alimentare cu apă și canalizare, dar și pentru fortificarea eficienței energetice în regiunile Republicii Moldova. Conform documentului, 60 milioane de Euro din suma totală vor fi acordați de Comisia Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, 800 de mii de Euro de către Agenția Austriacă de Dezvoltate și aproximativ 1,11 milioane de Euro vor reprezenta contribuția proprie a beneficiarilor.

Cel de-al doilea Acord prevede că Comisia Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, va acorda autorităților publice centrale 29 de milioane de Euro pentru sporirea capacităților de coordonare a asistenței și pentru îmbunătățirea abilităților de elaborare și coordonare a proiectelor, dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale și combaterea fenomenului spălării banilor.