Ieri, 5 ianuarie 2017, în incinta Ministerului Afacerilor Interne, s-a desfășurat Reuniunea Comitetului Director vizând implementarea Matricei de Suport bugetar privind liberalizarea regimului de vize, prezidată de Secretarul de Stat al MAI, Mihail Beregoi.

La ședința de lucru au participat conducătorii subdiviziunilor subordonate MAI, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, Serviciului Vamal și Procuraturii Generale.

Agenda de lucru a inclus subiecte ce vizează progresele în implementarea activităților din anul III de implementare a Matricei, stabilirea calendarului de activități pentru perioada următoare, agrearea termenilor de realizare a condiționalităților, deficiențele în implementare și parcursul pentru invitarea Misiunii de evaluare pentru anul III din Suportul bugetar.

În același timp, au fost determinate condițiile de fond și de procedură, care urmează să fie respectate în procesul de realizare a condiționalităților, pentru a corespunde cerințelor evaluatorilor.

Astfel, Secretariatul Comitetului Director, membrii și alți conducători ai Grupurilor de lucru sectoriale au prezentat situația și nivelul de implementare a Matricei.

Secretarul de Stat al MAI, Mihail Beregoi a solicitat conducătorilor prezenți maximă atitudine și responsabilitate în procesul de realizare a angajamentelor asumate, transparență în procesul de implementare, corectitudine și comunicarea eventualelor deficiențe.