Cabinetul de miniștri a aprobat ieri modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013 prin care a fost extinsă lista proiectelor de investiții capitale pentru autoritățile statului. Documentul propune ca în bugetul de stat să fie admise drept proiecte de investiții capitale și acele proiecte care au acoperire din sursele financiare acordate de partenerii de dezvoltare în calitate de suporturi bugetare sectoriale. Sub incidență cad și granturile, și împrumuturile externe destinate construcției, renovării, extinderii sau reconstrucției clădirilor și edificiilor  publice.

În urma modificării se așteaptă că numărul proiectelor de investiții capitale va crește, ceea ce va asigura o utilizare mai eficientă a alocațiilor din bugetul de stat pentru aceste scopuri. Ajustarea în cauză este una dintre condițiile programului de asistență financiară a Băncii Mondiale pentru asigurarea unei transparențe și eficiențe în domeniul investițiilor capitale publice.

Proiectele de investiții capitale sunt examinate de un grup de lucru, condus de Ministerul Finanțelor. Eligibile sunt considerate proiectele presupun un cost total de peste 5 mil. lei.