Consiliul Municipal Chișinău a aprobat astăzi, în prima lectură, bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2018. Documentul a fost susținut cu votul a 33 din cei 51 de consilieri locali.

Bugetul pentru anul viitor prevede venituri în sumă de 3,621 miliarde de lei şi cheltuieli estimate la 3,901 miliarde de lei și un deficit de 279,6 milioane lei.

Pentru acoperirea deficitului bugetar vor fi folosite mijloacele financiare preconizate a fi obţinute din împrumuturi externe în sumă de aproape 277,4 milioane lei, din surse interne de finanțare în sumă de 150 milioane de lei, dar și din vânzarea apartamentelor, notează Moldpres.

În cadrul ședinței, majoritatea consilierilor au criticat proiectul de buget. Aceștia au specificat că „bugetul pentru anul viitor nu are priorități, iar o mare parte dintre sumele preconizate pentru a fi cheltuite în 2018 nu sunt justificate”.

În cele din urmă, documentul a fost susținut. Ulterior, consilierii municipali urmează să vină cu modificări şi propuneri la buget, după care proiectul va fi votat în lectura a doua.