În Republica Moldova va fi creat Consiliul coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Măsura este stipulată în Strategia securității informaționale pentru anii 2019-2024 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, adoptate astăzi de parlament.

Consiliul va avea atribuții consultative și operaționale și va asigura integrarea sistemică a componentelor spațiului informațional, scrie Moldpres.

Strategia, structurată în 7 capitole și 117 puncte, integrează domeniile prioritare cu responsabilitățile de asigurare a securității informaționale. Documentul constată problemele cu care se confruntă Republica Moldova: creșterea numărului infracțiunilor și contravențiilor informatice, a numărului atacurilor cibernetice, precum și deficitul de resurse umane competente.

Potrivit autorilor, una din problemele majore este lipsa unui sistem integrat de management al securității cibernetice de tip CERT (Centru de reacție la incidente de securitate cibernetică), în cadrul căruia să se efectueze identificarea vulnerabilităților și riscurilor.

О atenție specială este atrasă componentei de securitate a spațiului mediatic. Sunt propuse soluții pentru contracararea fenomenului de dezinformare și informare manipulatorie, care periclitează direct securitatea spațiului informațional.

Conform autorilor, implementarea prevederilor strategiei va spori gradul de protecție și securitate în spațiul informațional, iar cheltuielile aferente vor fi acoperite din mijloace financiare interne publice, private și externe.