În Republica Moldova va fi instituit un sistem național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Regulamentul privind funcționarea acestuia va fi publicat mâine în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, din sistemul național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră vor face parte mai multe organe centrale de specialitate ale administrației publice, autorități administrative centrale sau din subordinea ministerelor și câteva întreprinderi de stat, scrie Moldpres.

Documentul are drept obiectiv crearea cadrului legal și instituțional pentru monitorizarea tuturor emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea progresului înregistrat cu privire la îndeplinirea angajamentelor naționale și internaționale referitor la emisii.

Totodată, documentul stabilește procedura de colectare, procesare și raportare a datelor cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră în adresa secretariatului Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei, care a fost ratificată de țara noastră.

Hotărârea intră în vigoare la data publicării.