Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-UE, în perioada 2017-2019, va fi actualizat, urmare a implementării reformei administraţiei publice centrale şi a aprobării, pe 4 august curent, a noii Agende de Asociere cu Uniunea Europeană (UE). O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Guvern.

Planul actualizat înglobează prioritățile noii Agende de Asociere și stabilește clar sarcinile instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor, în conformitate cu redistribuirea competenţelor, determinată de reforma administraţiei publice centrale, scrie trm.md.

Totodată, sunt prevăzute măsurile necesare pentru implementarea Acordului de Asociere pe parcursul celor trei ani, dar și măsuri de ajustare a legislaţiei naționale la standardele şi principiile europene, în conformitate cu angajamentele asumate. 

Resursele financiare necesare pentru realizarea tuturor acțiunilor vor fi prevăzute în bugetul național și în Cadrul de cheltuieli pe termen mediu. De asemenea, Republica Moldova va beneficia de asistență din partea UE și a partenerilor de dezvoltare.

În rezultatul îndeplinirii acţiunilor incluse în document, Republica Moldova va avansa în realizarea asocierii politice şi integrării economice treptate pe piaţa UE.