Uniunea Europeană a alocat astăzi Republicii Moldova 36,3 milioane de euro sub formă de suport bugetar. Obiectivele acestei asistențe sunt crearea locurilor de muncă, sporirea exporturilor pe piața europeană, consolidarea administrației publice, accelerarea dezvoltării rurale și realizarea reformei poliției.

În particular, mijloacele sunt destinate susținerii următoarelor acţiuni: implementarea Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între UE și Republica Moldova, implementarea liberalizării regimului de vize cu Europa, dezvoltarea rurală și a agriculturii, realizarea reformei politicii finanțelor publice și a reformei poliției.

Asistența a fost oferită țării noastre după ce UE a constatat îndeplinirea anumitor condiționalități și înregistrarea progreselor în cadrul celor cinci programe. Astfel, Republica Moldova a realizat mai multe reforme sectoriale stipulate în acordurile de asistență bugetară cu UE, a îmbunătățit modalitatea de gestionare a finanțelor publice, iar procesul de pregătire a bugetului a devenit mai transparent. Totodată, a fost înregistrat un progres semnificativ în aplicarea unei politici macroeconomice orientate spre stabilitate, inclusiv a reformelor structurale privind stabilizarea și o mai bună reglementare a sectorului bancar, în conformitate cu programul FMI.

Printre condițiile pentru continuarea suportului bugetar și în anul 2018 se numără lupta cu corupția, reformarea sectorului justiției, respectarea tuturor mecanismelor democratice, implementare Acordului cu FMI și realizarea altor reforme importante.