Împrumuturile contractate de Ministerul Finanțelor i-ar putea costa scump pe moldoveni, potrivit riscurilor întrevăzute de Ministerul Finanțelor în gestionarea datoriei de stat.

În acest context, au fost elaborate patru scenarii de șoc, care au la bază modificările condițiilor de piață. Raționamentul ce s-a aflat la baza selectării acestor eventuale șocuri a fost evoluția cursurilor de schimb și a ratelor de dobândă pe parcursul ultimilor ani, inclusiv primele zece luni ale anului 2021, precum și incertitudinile legate de evoluția piețelor financiare. Aceste șocuri vor fi aplicate suplimentar la scenariul de bază privind evoluția acestor indicatori”, se arată în informația Ministerului Finanțelor.

Riscuri:

1) deprecierea monedei naționale în anul 2022 cu 10,0% față de valutele în care este denominată datoria de stat externă

2) majorarea anuală a ratelor de dobândă comparativ cu scenariul de bază: a) pe piața externă pentru anii 2022-2024 cu 2,0 p.p.

3) pe piața internă pentru anul 2022, respectiv bonuri de trezorerie cu 7,0 p.p. și obligațiuni de stat cu 5,0 p.p.; pentru anii 2023-2024 cu câte 2,0 p.p. pentru fiecare tip de VMS

Din punct de vederea al creditorilor, cei mai importanți pentru perioada 2022-2024 vor fi: Grupul Băncii Mondiale – 27,5%, Fondul Monetar Internațional – 21,9%, Banca Europeană de Investiții – 17,9%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 16,2% și Uniunea Europeană – 9,6%.

Portofoliul datoriei de stat se încadrează, pe termen mediu, în limite rezonabile în ceea ce privește riscurile asociate, însă, conform analizei efectuate, constatăm o expunere mai mare a portofoliului de datorie față de riscul valutar, comparativ cu riscul ratei dobânzii și riscul de refinanțare, care ar putea crea presiuni adiționale asupra portofoliului datoriei de stat în cazul unei eventuale deprecieri a monedei naționale. Astfel, pe parcursul perioadei de referință, cu ajutorul MTDS se urmăresc fluctuațiile ratelor de dobândă, a cursurilor de schimb sau modificările inflației pentru a putea reacționa prompt și adecvat la potențialele modificări în tendințele pieței.