Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici a participat la Conferința ”Autismul – provocări și soluții pentru Republica Moldova”.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte ce țin de crearea serviciilor calitative pentru copiii autiști, bunele practici naționale și internaționale în domeniu, rolul instituțiilor statului, a societății civile și a părinților în identificarea celor mai bune soluții pentru persoanele care suferă de autism. De asemenea, a fost lansată Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autist (TSA) din Republica Moldova, fondată în 2015, la inițiativa unui grup de părinți care au copii ce suferă de autism.

Liliana Palihovici a declarat că, împreună cu colegii deputați, va face pledoarie pentru ca propunerile de modificare a legislației, înaintate în cadrul evenimentului, să fie susținute de Parlament și problematica autismului să devină subiect prioritar pentru instituțiile statului.

”Îmi doresc mult să îmbunătățim calitatea vieții persoanelor cu TSA prin diagnosticare precoce, tratament și terapie, recuperare și incluziune educațională și socială. Cred cu tărie că acest lucru poate fi realizat prin schimbarea percepțiilor propriilor noștri cetățeni asupra persoanelor care sunt diferite de noi, dar care au nevoie de mai multă atenție din partea celor dragi pentru o viață plină și decentă, cu oportunități de dezvoltare personală și integrați pe deplin în societate”, a declarat Liliana Palihovici.

De asemenea, Vicepreședinta Parlamentului s-a referit la acțiunile pe care le-a întreprins în calitate de deputată în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă persoanele cu TSA.

”Urmare a consultărilor cu experții în domeniu, am solicitat completarea Hotărârii cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin includerea prevederilor ce țin de luarea în evidenţă a bolnavului TSA (tulburările de spectru autist), confirmat de medicul specialist de profil, supravegherea şi aplicarea strict observată a tratamentului specializat continuu. Am solicitat ca ministerele de resort să pună în discuție subiectele legate de problematica copiilor cu TSA și să elaboreze, împreună cu ONG-urile în domeniu, soluții și recomandări în vederea diversificării serviciilor de identificare și reabilitare a copiilor autiști”, a precizat Liliana Palihovici.

Directorul executiv FEDRA, Aliona Dumitraș-Gorincioi a făcut o prezentare a activităților realizate de organizațiile obștești în domeniu, subliniind că statisticile cu referire la autism sunt alarmante. ”Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, numărul copiilor cu TSA la nivel mondial este în continuă creștere. Menționez că în Republica Moldova statisticile sunt la fel de îngrijorătoare. În anul 2014, peste 241 de persoane au fost diagnosticate cu autism, dintre care 218 au fost copii”, a declarat Aliona Dumitraș-Gorincioi.

Potrivit organizatorilor conferinței, terapiile comportamentale pentru copiii care suferă de autism, reabilitarea continuă pot îmbunătăți starea lor de sănătate, iar  dezvoltarea unor servicii de calitate în domeniu ar contribui la reducerea numărului copiilor instituționalizați și abandonați din motiv de sănătate. Statisticile arată că plata de îngrijire, pe tot parcursul vieţii, poate fi redusă cu 2/3, dacă se face diagnosticul precoce şi intervenţia timpurie. De asemenea, aproape jumătate din copiii cu TSA au şansa de a atinge abilităţi intelectuale mai sus de medii.

Evenimentul a fost organizat de AO ”SOS Autism” și FEDRA.