Circa 22 000 de cetățeni din municipiul Chișinău vor primi în acest an compensații la plata facturilor pentru resursele energetice și serviciile comunale în sezonul rece 2021-2022 de 40 % din suma indicată în factură. Un regulament în acest sens a fost deja aprobat.

„Beneficiarii sunt persoanele defavorizate din municipiul Chișinău, care au un venit global mediu lunar per persoană mai mic de 3 000 de lei și 5 000 de lei pentru familiile tinere”, a anunțat Ion Ceban.

La calcularea venitului se vor lua în considerare veniturile tuturor persoanelor cu viză de domiciliu pe adresa solicitantului și cei care locuiesc împreuna, fără viză.

Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul capitalei nu pot beneficia de compensare.

Dacă la verificarea actelor prezentate de către beneficiar se vor sesiza informații false, solicitantul va fi exclus din lista beneficiarilor.

Peroanele care au primit până anul trecut compensaţii la serviciile comunale și resursele energetice, nu mai trebuie să trimită repetat cereri pentru a solicita acest serviciu.

Vor depune cerere doar persoanele care nu au beneficiat de ajutor financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale și cele la care au survenit schimbări familiale sau depășirea venitului global per persoană.