Cetăţenii care deţin sau au dobândit cetăţenia altui stat vor putea fi încadraţi în serviciul militar prin contract. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.
De acest drept se vor bucura şi cei cu domiciliu permanent legal pe teritoriul Republicii Moldova şi care deţin cetăţenia unui alt stat, precum şi studenţii instituţiilor superioare de învăţământ militar.
Modificările operate în Legea cu privire la statutul militarilor derivă din Hotărârea nr. 3 din 31 ianuarie 2017 a Curţii Constituţionale, care a constatat că interdicţia de a deţine cetăţenia altui stat decât a Republicii Moldova pentru militarii prin contract şi studenţii instituţiilor superioare de învăţământ militar este neconstituţională.