Reieşind din faptul că, în scurt timp va începe campania de recoltare a culturilor păioase, Ministerul Agriculturii şi Industrie Alimentare a elaborat recomandările de rigoare pentru conducătorii entităţilor agricole, privind organizarea bunei desfăşurări a campaniei de recoltare, reducerii pierderilor şi prevenirea incendiilor prin asigurarea pazei antiincendiare a recoltei crescute în anul curent.

Pe această cale, se recomandă să fie aplicate următoarelor măsuri:

1. elaborarea şi realizarea măsurilor concrete pentru asigurarea pazei recoltei şi reducerii pierderilor de producţie agricolă;
2. organizarea serviciului de gardă non-stop al tehnicii de intervenţie, existente în gospodării şi la obiective, asigurând-o cu carburanţi şi lubrifianţi;
3. izolarea lanurilor ce urmează a fi recoltate prin fâşii arate lângă drumuri, masive păduroase, poduri şi căi ferate;
4. dotarea combinelor, camioanelor şi tractoarelor, antrenate în campania de recoltare, cu sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;
5. asigurarea controlului riguros a tuturor terenurilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;
6. interzicerea fumatului şi a focului deschis pe lanuri, mirişti, arii, combine sau mijloacele de transport aflate în lan;
7. evacuarea paielor de pe mirişti în cel mult 2 zile de la finalizarea recoltării, în cazul când paiele sunt acumulate în bunker.