Ministerul Tineretului și Sportului a lansat astăzi, 16 ianuarie curent, în cadrul unei conferinţe de presă, Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

În cadrul conferinţei au participatMinistrul Tineretului şi Sportului, Victor Zubcu, Ion Donea, Şef Direcţia Tineret şi Carina Eni, Consultant principal, Direcţia Tineret din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

La eveniment Ministrul Tineretului şi Sportului, Victor Zubcu a rezentat o sinteză de informare a aspectelor ce ţin de implementarea proiectului, precum şi alte detalii.

La concurs pot participa organizaţiile de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cît şi regional. Anul trecut am avut 78 de aplicanți, iar la 22 de proiecte s-au oferit finanțare. În anul 2016 am avut un buget de peste 3,5 milioane de lei, iar în acest an am decis să-l majorăm. Astfel, fondul de finanțare pentru Programul de granturi pentru anul 2017 va constitui 4 milioane de lei. Totodată, mizăm să mărim numărul aplicanților. După cum bine cunoaştem, din anul 2016 a intrat în vigoare noua Lege cu privire la Tineret, care prevede majorarea vârstei la tineri de la 30 la 35 de ani. De aceea, din acest an pot să aplice tinerii până la 35 de ani”, a declarat Ministrul Victor Zubcu.

Totodată, demnitarul a menţionat că, în cadrul Programului Granturi pentru anul 2017 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al SNDST 2020 în baza a patru priorităţi: Participarea tinerilor; Servicii pentru tineri; Oportunităţi economice pentru tineri; Consolidarea sectorului de tineret.

Acţiunile care pot fi susținute în cadrul Programului de Granturi includ următoarele: campanii, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilateral şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similar consecrate sectorului de tineret.

Valoarea grantului oferit constituie:

– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă acordată poate fi de 70 000 lei pînă la 200 000 lei maximum.

– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei pînă la 350 000 lei maximum.  

– Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2017.

Dosarul poate fi depus pînă la data de 13.02.2017, ora 16:00, la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, bd. Ştefancel Mare şi Sfânt, 162.

Documentele privind criteriile și condițiile de selectare a proiectelor, formularul de aplicare precum și prezentul anunț le puteți accesa pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului – www.mts.gov.md , la secțiunea Programul de Granturi. Alte detalii pot fi solicitate la nr. de telefon: 022.820.864 (Direcția Programe de Tineret) sau la adresa de email: tineret@mts.gov.md.