Ministrul educației Corina Fusu a avut o întrevedere cu ministrul educației, științei și sportului din Slovenia Maja Makovec Brencic, în cadrul căreia au discutat despre funcționarea sistemului educațional în ambele state, reforme, provocări şi succese în învățământ. Pentru a valorifica pe deplin parteneriatul dintre cele două ministere, oficialii au examinat posibilitatea semnării unui Acord.

Ministrul educației, Corina Fusu, a menționat că relațiile de colaborare cu Republica Slovenia sunt promovate în special pe dimensiunea cooperării multilaterale, în cadrul proiectelor/programelor CE, CoE, UNESCO și în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. De asemenea, instituții de învățământ din Moldova și Slovenia au fost partenere în cadrul Programelor TEMPUS, actualmente noul Program UE Erasmus Plus, dar şi în cadrul programelor ACES, CEEPUS, susținând pe această cale schimbul de elevi, studenți, profesori.

Pentru stabilirea unui cadru legal de colaborare în domeniu, Corina Fusu a propus spre examinare autorităților slovene un proiect de Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul educației, culturii, tineretului şi sportului.

„Suntem interesați de dezvoltarea relațiilor de colaborare moldo-slovene în domeniul educației. Am putea realiza schimb de bune practici în vederea implementării prevederilor Procesului Bologna, asigurării calităţii în învățământul superior, promovării mobilității academice a studenţilor şi profesorilor, desfășurării în comun a proiectelor de cercetare ştiinţifică. Ministerul Educației este deschis pentru colaborare și va susține orice inițiativă menită să îmbunătățească sistemul educațional din Republica Moldova”, a precizat Corina Fusu.

Ministrul educației, științei și sportului din Slovenia Maja Makovec Brencic a accentuat că susține semnarea unui Acord de colaborare cu Ministerul Educației din Republica Moldova. Oficialul s-a referit la experiența slovenă și realizările în domeniul învățământului, menționând totodată că multe dintre practicile utilizate în Moldova sunt  similare cu cele din țara sa.

La finalul întrevederii cei doi miniștri ai educaţiei au convenit să reexamineze şi să completeze proiectul Acordului de colaborare în vederea semnării acestuia.