Deși se confruntă în continuare cu multiple probleme și cu  o finanțare redusă, domeniul culturii a înregistrat și un șir de schimbări pozitive în ultimii ani, menționează ministrul culturii Monica Babuc într-un interviu pentru portalul www.moldova.org. În ultimii ani au fost realizate proiecte importante, inclusiv datorită atragerii sprijinului financiar din exterior, dar scopul este ca în Republica Moldova cultura să se poată autofinanța, susține Monica Babuc.

”În urma celor 3 ani de activitate în funcţia de ministru al Culturii încep să percep schimbările care se produs la nivel de societate asupra fenomenului cultural, asupra rolului culturii ca factor de dezvoltare şi coeziune. În baza unor noi programe culturale, se constată o creştere a interesului oamenilor pentru instituţiile de teatru, de asemenea, remarcăm un interes sporit al oamenilor pentru evenimentele ce ţin de promovarea patrimoniului cultural imaterial, în special în mediul rural. Încep să cred că oamenii de cultură din Republica Moldova au simțit o altă atitudine faţă de cultură”, a declarat Monica Babuc.

Printre prioritățile activității sale, ministrul culturii menționează un proiect de act normativ care presupune creşterea salariilor lucrătorilor din domeniu și majorarea fondurilor europene. Domeniul culturii este unul slab finanțat, dar dacă va fi organizat bine el se poate autofinanța susține Monica Babuc. ”Domeniul culturii nu este numai cel care cerșește bani de la buget. El poate și trebuie să se autofinanțeze și chiar să producă venituri pentru buget, aceasta păstrând capacitatea culturii de produs spiritual și social. Poți crea tehnici și tehnologii noi, poți obține succese remarcabile în afaceri și crea tehnici și tehnologii noi de câștigare a banilor, dar dacă nu te îngrijești de spiritul tău și de cultura ta, un popor riscă să rămână anonim, pentru că cultura este cartea de vizită a unui popor. Cultura este unicul produs care, odată asimilat, crește și se înmulțește”.

Iar în ultimul an se atestă schimbări în acest sens. ”Putem afirma că în ultimii doi ani avem o tendinţă pozitivă în cazul unor instituţii de cultură, care printr-un management eficient conduc la creşterea profiturilor, dar e devreme să spunem că aceste instituţii se pot autofinanţa doar din activitatea proprie. Sectorul cultural este unul mai specific, la baza acestuia nu pot sta, doar elemente pur economice, chiar dacă la nivel european există o astfel de tendinţă. Statul trebuie să sprijine acest sector. In acest sens, aș vrea să menționez două provocări importante ale sectorului cultural, prima ține de modul în care sunt alocate resursele în cadrul sectorului cultural, şi cea de-a doua provocare, este gestionarea și administrarea sectorului cultural”.

În același interviu este abordată și problema monumentelor istorice și de arhitectură. Situația este nesatisfăcătoare, dar au fost făcuți pași importanți pntru a fi îmbunătățită. Monica Babuc menționează astfel elaborarea în premieră de către Ministerul Culturii a instrumentului legislativ necesar pentru salvgardarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural național în general, crearea în acest sens a Agenției Naționale Arheologice, activitatea Direcției Patrimoniu Cultural a ministerului și a Agenției Monumentelor Istorice, de stopare a procesului de demolare a monumentelor de arhitectură.

”Astfel, se poate constata, că prin activitățile din ultimii ani, stoparea proceselor distructive din domeniul patrimoniului cultural se află în plină desfășurare, pe anumite segmente fiind constatate mișcări pozitive semnificative. În același timp, o stopare definitivă a proceselor distructive din domeniul patrimoniului cultural ține de durabilitatea politicilor de salvgardare a monumentelor, implicarea plenară în acest proces a autorităților de toate nivelurile, în special de nivel local și a societății în ansamblu”, declară Monica Babuc.

Realizările cu care se mândrește cel mai mult Monica Babuc sunt obținerea unor fonduri din partea României pentru restaurarea Sălii cu Orgă, a Muzeului Național de Artă al Moldovei și construcția unui teatru, restabilirea Circului, Programul Novateca de modernizare a bibliotecilor și altele.