Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului a decis astăzi să propună plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de lege privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. Decizia are drept scop prevenirea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 și asigurarea securităţii, protecției vieții și sănătății absolvenților programelor de studii în învățământul general, sesiunea 2020.”Prezentul proiect are la bază axioma conturată în ultima perioadă că, în toate acțiunile sistemului educațional, urmează să aibă prioritate sănătatea copiilor și a cadrelor didactice și anume – evitarea contaminării cu coronavirus. Însăși opțiunea privind anularea probelor de examen a constituit ultima soluție analizată, iar propunerea acesteia a fost determinată urmare a excluderii celorlalte opțiuni”, se menționează în nota informativă a proiectului înaintat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.Potrivit proiectului, pentru elevii care termină clasa a IX-a și, respectiv, clasa a XII-a vor fi eliberate certificate de studii gimnaziale, respectiv, diplome de bacalaureat cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX sau pe parcursul claselor de liceu. Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX, respectiv a claselor X-XII la disciplinele respective.Elevii din clasele a IX-a, a XII-a care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), precum și restanțierii din anii precedenți vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în funcție de evoluția situației pandemice.