În cadrul vizitei la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut o întrevedere cu co-raportorii APCE pentru Republica Moldova: Valentina Leskaj  și Egidijus Vareikis .

În cadrul întrevederii, interlocutorii au efectuat un schimb de opinii pe marginea procesului de follow-up de la ultima vizită de monitorizare în Republica Moldova a co-raportorilor APCE, din 27-29 iunie 2016. De asemenea, au fost abordate subiectele privind reforma justiției, reforma procuraturii, combaterea corupției și spălării banilor, prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, promovarea anti-discriminării, asigurarea independenței sectorului bancar și a mass-media care se realizează, inclusiv cu sprijinul proiectelor CoE.

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a ținut de proiectul de modificare a sistemului electoral. În acest sens, Prim-ministrul a informat că recomandările Comisiei de la Veneția pe marginea acestui document sunt examinate minuțios și vor fi luate în considerație la îmbunătățirea proiectului.

De asemenea, interlocutorii au trasat așteptările pentru următoare vizită din 2017 și calendarul prezentării și adoptării raportului pe țară în APCE pe parcursul anului 2018. Potrivit Premierului, un obiectiv central în cooperarea cu CoE rămâne a fi încheierea procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, această prioritate fiind inclusă în Programul de activitate al Guvernului RM şi în Planul de acţiuni pentru anii 20162018.

Oficialii au agreat necesitatea asigurării informării continue și utilitatea vizitelor în teren, pentru evaluarea corectă a situației din Republica Moldova, dar și a identificării modalităților de suport în avansarea reformelor democratice.

Co-raportorii APCE au încurajat autorităţile să continue reformele inițiate, subliniind că în urma monitorizării permanente a evenimentelor din țara noastră, Consiliul Europei atestă o ameliorare a situaţiei în domeniul democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor omului și își exprimă disponibilitatea de a acorda în continuare asistenţa necesară Republicii Moldova.