Prim-ministrul Pavel Filip a convocat, astăzi, ședința Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit, în cadrul căreia au fost examinate etapele și procesul de recuperare a activelor și a mijloacelor financiare, comercializarea gajurilor, precum și rambursarea creditului de urgență.

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte legate de progresele înregistrate de organele de drept responsabile de investigarea fraudei bancare, măsurile întreprinse și dificultățile întâmpinate.

În context, Premierul s-a interesat despre modul de examinare a acțiunilor civile aflate în instanțele judecătorești din Republica Moldova, la care băncile comerciale în proces de lichidare sunt parte, insistând inclusiv asupra necesității continuării procesului de optimizare a cheltuielilor legate de lichidare, precum și a asigurării transparenței procesului de recuperare a activelor.

Comitetul permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit a fost instituit la inițiativa Prim-ministrului Pavel Filip și reprezintă o platformă de discuţie, care are sarcina de a asigura interacțiunea între instituțiile statului în vederea gestionării eficiente și operative a cazurilor de interes social sporit.