Prim-ministrul Pavel Filip a participat ieri la prezentarea Raportului de evaluare cu privire la administraţia publică din Republica Moldova, elaborat în cadrul proiectului SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management).

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, la eveniment au participat, de asemenea, Ambasadorul UE la Chişinău, Pirkka Tapiola, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova şi ai autorităţilor publice locale.

În alocuţiunea sa premierul a menţionat că reforma administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, este una dintre restanțele în implementarea Acordului de Asociere RM-UE şi a exprimat determinarea fermă a Guvernului de a realiza acest obiectiv, care are un rol important pentru dezvoltarea ţării în toate domeniile.
„Preluând mandatul de prim-ministru, mi-am propus ca una din priorităţile strategice să fie reforma administraţiei publice, pentru că aceasta este conexă cu multe alte reforme care trebuie să fie realizate în Republica Moldova. Avem nevoie de o administraţie publică puternică care să fie, de fapt, aliatul cetăţeanului”, a menţionat Pavel Filip.

În acest sens, premierul a apreciat rolul Raportului de evaluare a administraţiei publice din Republica Moldova, elaborat de experţii SIGMA, menţionând că  recomandările şi sugestiile ce se conţin în acest document au stat la baza elaborării noii Strategii de reformare a administraţiei publice în Republica Moldova.

Şeful Executivului a opinat că o precondiţie a succesului reformei este existența unei cooperări strânse și durabile cu societatea civilă, sectorul privat, instituțiile academice și media, precum și cu partenerii de dezvoltare.

În acest context, Guvernul îşi propune consultarea proiectului strategiei cu toate părţile interesate, dar şi aprobarea acesteia la începutul lunii iunie a.c., având scopul edificării unei administraţii publice responsabile şi moderne.

La rândul său, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola a reiterat sprijinul UE pentru ţara noastră în promovarea reformelor, precizând că SIGMA reprezintă o iniţiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) şi Uniunii Europene, iar obiectivul său principal este de a consolida capacitățile sectorului public din Republica Moldova, contribuind astfel la  promovarea guvernării eficiente şi la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.

Printre principalele recomandări ce se conţin în Raportul SIGMA se numără: elaborarea unui cadru strategic comprehensiv pentru definirea reformelor în administrația publică, consolidarea mecanismelor de coordonare și monitorizare și a capacităților de la nivelele administrativ și politic, dar şi asigurarea resurselor financiare pentru implementarea documentelor strategice şi a reformelor planificate.

Tot ieri, în cadrul celei de-a doua reuniuni a Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice, care a avut loc după lansarea Raportului SIGMA, a fost prezentat proiectul iniţial al Strategiei de reformă a administraţiei publice în Republica Moldova pentru anii 2016-2020.

Documentul respectiv prevede o abordare integrată a Reformei Administrației Publice Centrale și Administrației Publice Locale, având printre obiectivele principale: raționalizarea structurii Guvernului, reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale şi asigurarea funcționării unui sistem eficient de monitorizare, responsabilizarea și transparentizarea performanței autorităților, instituțiilor publice și entităților economice de stat.