În contextul vizitei oficiale la Strasbourg, Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a fost prezent, astăzi, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde a purtat discuții cu Președintele CEDO, Guido Raimondi.

Interlocutorii au dialogat despre dosarele Republicii Moldova la CEDO, inclusiv despre plângerile înregistrate din partea cetățenilor țării noastre din regiunea transnistreană. Prim-ministrul a apreciat contribuţia Consiliului Europei în promovarea reformelor democratice și a drepturilor omului în Republica Moldova, menționând, totodată, că dosarele și hotărârile CEDO constituie un indicator relevant al parcursului european al țării. În context, Pavel Filip a subliniat importanța respectării angajamentelor asumate în vederea apărării drepturilor omului conform standardelor europene. De asemenea, Premierul a menționat semnarea recentă de către Republica Moldova a celui de-al 16-lea Protocol la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

“Eforturile noastre vor fi orientate şi în continuare în direcţia îmbunătăţirii sistemului de remedii naţionale, asigurării unei implementări eficiente şi coerente a prevederilor  Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, dar şi executării integrale a deciziilor CEDO”, a declarat Premierul.

Pavel Filip a anunțat că Guvernul sprijină procesul de reformare a CEDO și a luat decizia de a continua susținerea Curții prin detașarea juriștilor secunzi. Astfel, țara noastră îşi propune să contribuie la facilitarea examinării admisibilității cererilor depuse la Curte din partea cetăţenilor Republicii Moldova şi la diminuarea continuă a numărului de cereri aflate în curs de rezolvare.

La rândul său, Președintele Guido Raimondi a mulțumit pentru această decizie, menționând că detașarea juriștilor secunzi sporește eficiența examinării dosarelor la CEDO. Oficialul european a menționat că volumul cazurilor noi împotriva Republicii Moldova ajunse pe rol la Curte este în scădere comparativ cu anii precedenți și a venit cu recomandări pentru țara noastră în vederea asigurării egalităţii în drepturi, promovării valorilor nediscriminatorii și toleranţei în societate.

Reprezentanții Curții Europene a Drepturilor Omului au constatat, de asemenea, înregistrarea unor progrese în ceea ce privește implementarea Convenției privind Drepturile Omului și îndeplinirea hotărârilor CEDO în Republica Moldova.

A fost convenită continuarea discuțiilor, inclusiv vizavi de aplicabilitatea în ultimii 20 de ani a Convenției europene a drepturilor omului în Moldova, pe durata vizitei Președintelui CEDO la Chișinău, în octombrie 2017. Prin deciziile CEDO, în 2016, Moldova a fost condamnată în 23 cauze, suma totală a satisfacţiilor echitabile estimându-se la circa 130 000 Euro, în scădere față de 2015 (227 339 Euro).

cedo2