Executivul a aprobat, în cadrul şedinţei de astăzi, Planul de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice.

Măsurile incluse în Plan vin să asigure responsabilizarea administraţiei publice, inclusiv în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor de politici, modernizarea serviciilor publice, precum şi managementul eficient al finanţelor şi fortificarea abilităţilor profesionale ale funcţionarilor publici. Totodată, documentul prevede consolidarea capacităţilor funcţionale ale Guvernului şi delimitarea clară a rolurilor şi responsabilităţilor autorităţilor. De asemenea, prin acest Plan numărul ministerelor și funcțiilor va fi optimizat, iar serviciile publice vor fi mai accesibile pentru cetăţeni.

O atenţie deosebită va fi acordată şi digitalizării serviciilor publice, iar Cancelaria de Stat va pilota conceptul centrului universal de prestare a serviciilor publice. În acelaşi timp, urmează să fie instituit Corpul de control al Prim-ministrului şi instituţionalizat mecanismul de asigurare a transparenţei în activitatea entităţilor economice aflate în proprietatea statului.

Tot astăzi, Cabinetul de miniştri a aprobat Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016 – 2018. Conform documentului, în perioada vizată Republica Moldova îşi va concentra eforturile pe consolidarea integrităţii publice, gestionarea mai eficientă a resurselor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice prestate cetăţenilor.

Totodată, autorităţile vor întreprinde măsuri pentru sporirea transparenţei bugetare şi în domeniul achiziţiilor publice, asigurarea unui proces decizional participativ şi implicarea cetăţenilor în elaborarea documentelor de politici. De asemenea, instituțiile publice vor îmbunătăți accesul la informaţia de interes public, inclusiv a datelor privind performanţa instituţională. Documentul mai urmăreşte eficientizarea procesului de monitorizare a activităţii autorităţilor publice şi responsabilizarea angajaţilor din sectorul public.

Republica Moldova a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă în 2011, aliniindu-se la eforturile globale privind promovarea şi asigurarea transparenţei, combaterea corupţiei şi îmbunătăţirea calităţii furnizării serviciilor publice, prin valorificarea potenţialului tehnologic şi inovaţional.