În cadrul întrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor au fost puse în discuție aspecte ce țin de reforma sistemului de pensii, reforma administraţiei publice centrale şi locale, acţiunile de protecţie socială a populaţiei, transmite 24h.MD.

În acest context, Pavel Filip a informat reprezentanţii sindicatelor despre reformele implementate de Executiv, asumarea răspunderii de către Guvern pentru şapte legi de importanţă primordială, evoluţia relaţiilor cu partenerii externi şi acţiunile întreprinse de Executiv pentru crearea unui mediu de afaceri atractiv şi atragerea investiţiilor străine.

„Obiectivul de bază al actualului Guvern este sporirea bunăstării populaţiei. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de investiţii în economie, noi locuri de muncă, care ar genera impozite şi taxe în buget”, a menţionat Pavel Filip.

Totodată, premierul a vorbit şi despre acţiunile întreprinse de Executiv pentru asigurarea unor condiţii optime pentru dezvoltarea economiei, între care: reforma sistemului de control, reducerea numărului de acte permisive şi de rapoarte salariale, anularea ordinelor vamale.

„Ne dorim să rezolvăm problemele nu sporadic, ci să avem o abordare complexă de soluţionare a acestora”, a accentuat şeful Cabinetului de miniştri.

La rândul său, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor au salutat acţiunile întreprinse de Guvern pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi au declarat că înţeleg necesitatea şi importanţa asumării de către Guvern a celor şapte  legi, vital necesare pentru încheierea unui Memorandum cu FMI şi reluarea finanţării externe din partea UE şi a Băncii Mondiale.

Mai mult, reprezentanţii sindicatelor s-au interesat de mersul reformei sistemului de pensii şi au abordat aspecte ce ţin de sporirea protecţiei sociale a populaţiei, majorarea salariului minim pe economie şi a indemnizaţiei la naşterea copilului.

Părţile au convenit că aceste probleme vor fi dezbătute în cadrul Comisiei Naţionale tripartite Guvern –Sindicate – Patronate, astfel, ca la masa de discuţii să fie găsite soluţiile optime de rezolvarea a acestora.

În încheiere, premierul și-a exprimat încrederea că problemele pot fi rezolvate doar în cadrul dialogului, atunci când există deschidere şi o abordare constructivă.