Prim-ministrul Pavel Filip a discutat, astăzi, cu tinerii reprezentanţi ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova despre prerogativele activității Cabinetului de miniștri în sprijinirea tinerilor și politicile promovate de stat în domeniile social, economic şi susţinerea antreprenoriatului.

Premierul a transmis un mesaj de încurajare participanților la întâlnire, subliniind rolul major al acestora în dezvoltarea țării și creșterea durabilă a societății.

„Tinerii conturează viitorul statului și vin să aducă o valoare adăugată țării noastre. Asigurarea stabilităţii economice şi crearea unui mediu atractiv pentru investitori ne va permite soluţionarea complexă a  problemelor existente şi ne va oferi noi posibilităţi pentru susţinerea iniţiativelor şi promovarea intereselor tinerilor din Republică Moldova”, a menționat Premierul.

Totodată, Pavel Filip a vorbit despre măsurile întreprinse de Guvern pentru creșterea bunăstării cetăţenilor, protecția drepturilor socio-economice și facilitarea angajării tinerilor în câmpul muncii, pentru a putea valorifica pe deplin aptitudinile și competențele profesionale ale acestora.

La rândul său, tinerii sindicaliști şi-au exprimat susţinerea  pentru implementarea reformelor promovate de Guvern şi au pledat pentru stabilirea unui parteneriat activ, orientat spre depăşirea dificultăţilor existente şi sporirea rolului tinerilor în societate.

Dialogul a fost unul interactiv, tinerii au întrebat despre acţiunile întreprinse de Executiv pentru a crea noi locuri de muncă, a îmbunătăţi sistemul de salarizare, precum şi pentru a asigura tinerii cu locuinţe la preţuri accesibile. Premierul Pavel Filip a menţionat că au fost elaborate deja o serie de iniţiative în acest sens, care urmează să aducă rezultatele așteptate.

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova este constituită din 26 de centre sindicale şi întruneşte aproximativ 420 mii de membri.