Autoritățile de la Chișinău își propun să elimine discriminarea femeilor la nivelul cadrului legislativ, deoarece sunt conștiente de faptul că egalitatea de gen poate accelera mult creșterea social-economică a țării. Declarația se conține într-un mesaj rostit de speakerul Zinaida Greceanîi, la Summitul femeilor Președinți de Parlament din țările membre ale Uniunii Interparlamentare. 

“Republica Moldova a aprobat trei strategii în acest domeniu: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru anii 2017-2021, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2018-2023, Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023. Sunt efectuate măsuri de monitorizare a politicilor promovate, a fost elaborat sistemul de evaluare statistică, inclusiv în baza factorului gender”, a declarat Zinaida Greceanîi.

În opinia Zinaidei Greceanîi, Parlamentele joacă un rol foarte important în identificarea și eliminarea barierelor care stau în calea consolidării oportunităților economice pentru femei și a discriminării față de femei. Totodată, președintele Parlamentului consideră că obiectivul excluderii inegalității între femei și bărbați a devenit deosebit de actual în condițiile crizei legate de COVID-19.

“Autoritățile statului au elaborat și au prezentat instituțiilor educaționale apte scenarii de desfășurare a procesului de învățământ și educație în noul an de studii, încât să nu fie afectați copiii și tinerii, dar și părinții. În 2016, în Republica Moldova a fost instituit concediul de paternitate, fiind modificat Codul Muncii. Astfel, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu de îngrijire a copilului pe un termen de 14 zile calendaristice și la indemnizația de paternitate. Consider că bărbații trebuie să profite mai activ de această oportunitate existentă  în legislație”, a mai spus Zinaida Greceanîi.

Summit-ul femeilor speakeri este organizat de UIP în colaborare cu Parlamentul Austriei și Organizația Națiunilor Unite și se desfășoară pe 17-18 august în regim de teleconferință. Forul precedă Cea de-a 5-a conferință mondială a Președinților de Parlament, care va avea loc pe 19-20 august curent.