Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor privind lichidarea conflictelor de interese în organele vamale din articolul 6 alin. (1) lit. d) și lit. e) din „Legea serviciului în organele vamale”.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de avocatul Eugeniu Gluşcenco, aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie și de Ghenadie Covali, aflat pe rolul judecătoriei Centru mun. Chișinău.

Curtea a observat că articolul 6 din Legea serviciului în organele vamale reglementează situațiile restrictive în exercitarea funcției în cadrul organelor vamale. Astfel, potrivit prevederilor articolului 6 alin.(1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale, „[…] nu poate fi angajată şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana care este soţ/soţie, rudă sau afin de gradul I sau II cu o persoană fizică afiliată unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal sau cu o persoană fizică angajată, cu un fondator/asociat sau cu o persoană cu funcţie de conducere a persoanei juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal”. Colaboratorul vamal aflat în una din situaţiile de incompatibilitate, în termen de 30 de zile, urmează să se decidă şi să înlăture situația, în caz contrar acesta urmând să fie eliberat din serviciu.

Curtea a reținut că stabilirea situațiilor în care există un conflict de interese în exercitarea funcției în cadrul organelor vamale este prevăzută pentru protejarea interesului general al societății, în particular necesitatea evitării conflictelor de interese, respectarea principiului imparțialității, asigurarea eficienței operațiunilor vamale, protecția pieței interne și stimularea dezvoltării economiei naționale.

Mai mult, Curtea a subliniat că eliberarea din funcție nu este o sancțiune, ci o consecință a inacțiunii persoanei aflate în stare de incompatibilitate, prin neînlăturarea acesteia în termenul stabilit de lege.

Pentru motivele enunțate, Curtea Constituţională a respins excepţiile de neconstituţionalitate și a recunoscut constituțional articolul 6 alin.(1) lit. d) și lit. e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.