Primăria a definitivat şi prezentat spre examinare şi aprobare Consiliului Municipal Chişinău  proiectul de buget municipal pe anul 2017.

Potrivit unei dispoziţii a primarului general Dorin Chirtoacă, în anul viitor în buget sunt preconizate venituri în sumă de 3 miliarde 163 milioane 770,1 mii lei. În acelaşi timp, sunt prevăzute cheltuieli de 3 miliarde 613 milioane 852,2 mii lei. Astfel, cheltuielile depăşesc veniturile cu 450 milioane 82,1 mii lei.

Drept sursă de acoperire a deficitului bugetar vor fi folosite mijloacele financiare preconizate a fi obţinute din vânzarea activelor fixe, sursele externe, precum şi sursele interne de finanţare.

Pentru rambursarea împrumuturilor externe, în bugetul municipal Chişinău pe anul 2017 se prevăd mijloace financiare în sumă de 123 milioane 718,4 mii lei.