Primăria municipiului Chișinău a iniţiat implementarea proiectului „Modernizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere”. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, în baza unui grant oferit de Fondul Ecologic Național.

În cadrul acestui proiect, vor fi modernizate sau construite în total 518 de platforme pentru colectarea deșeurilor menajere, inclusiv 10 platforme subterane. De asemenea, vor fi achiziţionate 490 de containere noi, care corespund standardelor europene. Valoarea totală a proiectului este 27 milioane lei.

De menţionat că Primăria Chişinău și-a propus să amenajeze platformele pentru colectarea deșeurilor menajere în armonie cu natura, astfel încât fundația platformei va avea un strat de hidroizolare pentru a evita pătrunderea în sol a apelor poluate. Design-ul platformelor este unul modern, cu elemente din lemn. De asemenea, în preajma platformelor vor fi efectuate lucrări de înverzire și de sădire a arborilor și arbuștilor decorativi.

În acest sens, ne adresăm locuitorilor Chişinăului şi-i îndemnăm să poarte respect față de aceste construcții și să evite vandalizarea lor.