Principalele progrese obținute în urma implementării proiectului „Armele de distrugere în masă – programul de prevenire a proliferării” și prioritățile de viitor ale vameșilor au fost discutate în cadrul întrevederii de lucru a șefului interimar al Poliției de Frontieră, Ianuș Erhan, cu reprezentanții Agenției de Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului Apărării al SUA și Companiei Raytheon.

În dialogul purtat, un accent deosebit s-a pus pe aspectele de sustenabilitate și mentenanță a echipamentelor de care a beneficiat Poliția de Frontieră în cadrul proiectului. Astfel, interlocutorii au convenit asupra dezvoltării și consolidării continue a capacităților instituției de frontieră, prin asigurarea unui randament maxim de utilizare și aplicare în activitatea de serviciu a tehnicii și echipamentului.
Totodată, în perioada iminentă, Poliția de Frontieră va găzdui o misiune de audit și examinare din partea experților DTRA, care va analizat asistența tehnică de care a beneficiat instituția în cadrul proiectului „Armele de distrugere în masă – programul de prevenire a proliferării”. În acest sens, misiunea va efectua vizite în subdiviziunile de frontieră, atât în locațiile de nivel tactic, cât și de cel regional.

La finalul întrevederii, părțile au apreciat nivelul de cooperare existent, fiind unul durabil și de progres, precum și au accentuat supra necesității menținerii unei conlucrări eficiente în vederea realizării cu succes a angajamentelor asumate în cadrul proiectului.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea și consolidarea capacităților Poliției de Frontieră de a descuraja, detecta și interzice trecerea armelor de distrugere în masă și a materialelor conexe peste frontiera de stat a Republicii Moldova. În cadrul acestui proiect, asistența este acordată sub formă de echipamente, materiale, tehnologii și instruiri cu scopul sporirii securității frontierelor în vederea prevenirii, detectării, descurajării și interzicerii traficului cu arme de distrugere în masă și materiale și tehnologii aferente prin teritoriul Republicii Moldova.