Procedura de privatizare a încăperilor nelocuibile, proprietate publică, date în locaţiune, urmează a fi simplificată, transmite IPN cu referire la o modificare propusă la o decizie anterioară a Guvernului.

În prezent, pentru a depune cereri de procurare a acestor încăperi persoanele sunt obligate să le deţină în locaţiune cel puţin şase luni. Prin modificarea propusă termenul va fi redus la o lună.

Modificarea este promovată de Ministerul Economiei drept răspuns la numeroasele solicitări ale persoanelor care deţin în locaţiune încăperi nelocuibile. Aceste persoane semnalează că este foarte dificil să investească în reparaţia încăperilor, majoritatea aflate într-o stare dezastruoasă, şi să achite concomitent plata pentru locaţiune.

Facilitarea procurării acestor încăperi va constitui o sursă de majorare a veniturilor bugetului de stat, se menţionează în nota informativă a proiectului de decizie.

Nu sunt pasibile privatizării încăperile nelocuibile din imobilele în care îşi au sediul autorităţi, organizaţii şi întreprinderi publice. La fel nu pot fi privatizate încăperile nelocuibile din clădirile atribuite patrimoniului cultural naţional şi cele care urmează a fi demolate.