Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat astăzi şedința Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică (CIPS), platformă care asigură corelarea programelor de asistenţă externă cu priorităţile strategice ale Guvernului.

În cadrul şedinţei, a fost prezentat raportul anual privind asistența externă acordată Republicii Moldova în anul 2016, perioadă în care partenerii de dezvoltare ai ţării noastre au raportat debursări de aproximativ 440 milioane de euro sub formă de asistenţă oficială pentru dezvoltare.  Aceste cifre denotă o creştere de circa 33%  faţă de 2015. Cei mai mari parteneri de dezvoltare ai ţării noastre rămân Uniunea Europeană, Banca Mondială, România, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Agenţiile ONU.

În context, Premierul a menţionat că priorităţile strategice ale autorităţilor publice trebuie corelate în primul rând cu  capacitatea instituţiilor şi eficienţa proiectelor de asistenţă externă. „Urmează să facem o inventariere a tuturor proiectelor care au fost şi urmează a fi implementate, o analiză a sistemului şi a capacităţilor, pentru a face o planificare strategică şi mai bună şi pentru a responsabiliza implementatorii de programe”, a subliniat Pavel Filip.

La şedinţă au fost discutate şi măsurile prioritare de dezvoltare economică 2017-2019, care vizează majorarea numărului locurilor de muncă în companiile din toate regiunile Republicii Moldova. Printre cele mai importante măsuri se numără continuarea implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, completarea cadrului instituţional şi juridic, combaterea birocraţiei, asigurarea protecţiei consumatorilor.

Membrii CIPS au aprobat astăzi propunerea de proiect privind Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, în sumă totală de 22,43 milioane de dolari. Proiectul prevede o abordare multidimensională a efortului de modernizare a serviciilor publice şi vizează optimizarea proceselor operaționale de prestare a serviciilor publice.

Un alt subiect examinat în cadrul ședinței se referă la propunerea de proiect ”Adaptarea la schimbările climatice”. Membrii CIPS au decis restructurarea acestui proiect, punând accent pe consolidarea pregătirii și a răspunsului la dezastre climatice.

În cadrul platformei CIPS a mai fost discutată posibilitatea extinderii termenului de implementare a Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, finanțat de BEI,  care se estimează a fi realizat în perioada anilor 2017-2019. În context, membrii CIPS au înaintat anumite condiţii care ar permite facilitarea valorificării asistenţei externe sub formă de împrumut.

O altă propunere de proiect analizată la şedinţă vizează ,,Dezvoltarea Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) în Republica Moldova”. Scopul acestuia este de a crea şi fortifica sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă. În urma discuţiilor, CIPS a aprobat negocierea acestui proiect, cu prezentarea ulterioară a rezultatelor.

Tot astăzi, membrii CIPS au aprobat Acordul de consultanță între Guvernul Republicii Moldova reprezentat de Ministerul Economiei și Corporația Internațională Financiară, care prevede acordarea serviciilor de consultanţă pe trei domenii majore: ameliorarea mediului de afaceri, consolidarea accesului la piaţă cu accent pe sectorul agroindustrial şi sporirea nivelului de protejare a investiţiilor.