Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europe în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale în conformitate cu prevederile Codului Electoral este responsabil de a acorda suportul prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare în constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că pentru turul II au fost recepţionate 288 850 buletine de către cele 100 secţii de votare de peste hotare, cu 6.4 % mai multe buletine ca în turul I (270 349 buletine), dintre care nu au fost utilizate conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale circa 153 135 buletine de vot, ceea ce reprezintă circa 53%

Procedurile celui de al doilea tur de scrutin în ziua alegerilor au fost desfăşurate, în mare măsură, într-un mod calm şi bine ordonat. Totodată, la secţiile unde a fost constatată o prezenţă mai mare la vot decît limitele legale ale capacităţilor secţiilor de votare, a fost asigurată ordinea publică, dar şi au fost comunicate procedurile legale privind modul de depunere a contestaţiilor. Conform Codului Electoral contestaţiile sunt examinate de către organele electorale respectîndu-se ierarhia acestora.

De asemenea, comunicăm că în procesul de transportare a rechizitoriului electoral către secţiile de votare nr. 382 Lisabona şi 385 Setubal, din motive tehnice nu s-a reuşit livrarea la timp a valizei diplomatice. Astfel, pentru a nu pune în pericol buna desfăşurare a scrutinului Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a solicitat Comisiei Electorale Centrale printr-un demers tipărirea unui nou tiraj. Astfel, către seara zilei de 12 noiembrie, a fost asigurată transmiterea securizată a valizei diplomatice – fapt care a garantat dreptul cetăţenilor de a-şi exercita dreptul la vot în cele două secţii de votare.  Adiţional, este în proces desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru a stabili toate circumstanţele care au dus la apariţia unei asemenea situaţii.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în contextul numărului majorat al secţiilor de votare organizate în străinătate, a dispus antrenarea întregului personal al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, dar şi majoritatea angajaţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Pe această cale, transmitem aprecierea şi contribuţia adusă acestui exerciţiu electoral către membrii comunităţilor moldovenilor, care au conlucrat eficient cu reprezentanţii Serviciului Diplomatic în vederea organizării scrutinului prezidenţial.

Totodată, în virtutea competenţelor funcţionale ale ministerului, de rând cu alţi actori implicaţi, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va dispune examinarea minuţioasă a solicitărilor parvenite din partea cetăţenilor Republicii Moldova cu informarea corespunzătoare a petiţionarilor.