Construirea liniei electrice 330 kV și a unui drum nou de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, aceste proiecte pe lângă deteriorarea mediului, distrugerea irecuperabilă a biodiversității vor înrăutăți regimul hidrologic al teritoriului moldovenesc adiacent graniței, provocând uscarea unor teritorii importante din cadrul Zonei Umede Ramsar, inclusiv pierderea habitatelor speciilor de pești și păsări incluse în Cartea Roșie a R. Moldova, se arată într-o declarație a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile (FSC) din Parteneriatul Estic.

„ÎNCEPÂND CU FEBRUARIE-MARTIE CURENT, ÎN REGIUNEA ODESA, SE PROMOVEAZĂ DIN CE ÎN CE MAI MULT INTENȚIA DE A CONSTRUI O LINIE ELECTRICĂ 330 KV ȘI UN DRUM NOU DE-A LUNGUL FRONTIEREI CU R. MOLDOVA. AMBELE PROIECTE IMPLICĂ TRAVERSAREA A TREI ZONE UMEDE DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ – „NISTRULUI INFERIOR” ÎN R. MOLDOVA, REZERVAȚIA NATURALĂ „ДНЕСТРОВСКИЕ  ПЛАВНИ” ȘI PARCUL NAȚIONAL NISTRUL DE JOS – ÎN REGIUNEA ODESA A UCRAINEI – RECUNOSCUTE ȘI PROTEJATE ÎN CADRUL CONVENȚIEI RAMSAR (1971)”.

Potrivit FSC din PaE, în 2010, o companie suedeză de consultanță a evaluat alternativele pentru o astfel de construcție a liniei electrice de 330 kV în partea de nord a limanului nistrean și a constatat că cea propusă în prezent este cea mai dăunătoare mediului. În același timp, a fost propusă cea mai optimă rută pentru linia electrică, care traversează limanul Nistrului.

În ceea ce privește noul drum prin zonele umede, în condițiile unui acord pe termen lung între R.Moldova și Ucraina (2001) privind închirierea a 7,7 km a segmentului drumului moldovenesc Palanca – Udobnoe, noul drum ar fi inutil.

Declartie Nistrul Inferior … by Milena Onisim

Având în vedere că R. Moldova și Ucraina și-au asumat obligațiile de a armoniza și implementa politicile și legislația de mediu europeană și au declarat prioritățile dezvoltării durabile în politicile lor naționale, iar Uniunea Europeană a
adoptat recent Strategia conservării biodiversității până în anul 2030 ca o prioritate de lungă durată, considerăm, că problema dezvoltării social-economice trebuie să fie armonizată cu cea a protecției mediului, respectând obligațiile internaționale a ambelor state, susțin reprezentanții FSC.

Platforma Națională a Forumului Societății Civile (FSC) din Parteneriatul Estic cere să se facă evaluarea impactului de mediu și evaluarea strategică de mediu pentru ambele proiecte de dezvoltare în context transfrontalier.

„Pentru a evalua diferite variante și a selecta cele mai sigure din punct de vedere al protecției mediului. Suntem siguri că problemele apărute pot fi rezolvate pe cale amiabilă, prietenoasă și durabilă prin alegerea opțiunilor pentru construirea liniilor electrice și a soluțiilor de transport care să nu dăuneze mediului, în conformitate cu interesele cetățenilor din ambele state”, se arată în declarația susținută de circa 100 de organizații.