Republica Moldova se clasează pe poziția 107 din 188 de țări și teritorii, conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU). Valoarea de 0,699 plasează țara noastră în topul categoriei de dezvoltare umană medie. În clasamentul IDU pentru 2016, din țările din Europa și Asia Centrală, Turkmenistanul și Uzbekistanul care s-au clasat pe locul 111 și respectiv 105, sunt cele mai apropiate de Republica Moldova, inclusiv și după mărimea populației.

Raportul de Dezvoltare Umană 2016 a fost lansat ieri la Stockholm de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Între 1990 și 2015, valoarea IDU a Republicii  Moldova a crescut de la 0,652 la 0,699, înregistrând o creștere de 7,2 la sută. În această perioadă, speranța de viață la naștere a crescut cu 4,1 ani, numărul mediu de ani de școlarizare a crescut cu 3,9 ani și speranța de viață școlară a scăzut cu 0,2 ani. Venitul național brut al Republicii Moldova pe cap de locuitor a scăzut cu circa 23,8% între 1990 și 2015.

Raportul Dezvoltării Umane măsoară, de asemenea și inegalitățile. Coeficientul Inegalității Umane pentru Republica Moldova este egal cu 10,1 la sută, în timp ce media în regiunea Europei și Asiei Centrale este de 12,7 la sută.

Indicele multidimensional al sărăciei pentru Republica Moldova este de 0,004. Cele mai recente date făcute publice în 2012 ne indică 44.000 de persoane (sau 1,2% din total populației) sunt săraci multidimensional, în timp ce 90.000 (sau 2,5% din total populației) trăiesc foarte aproape de limita sărăciei multidimensionale. Datele analizate relevă o potențială creștere a sărăciei în raport cu combustibilul, reieșind din faptul că prețurile la energie sunt în creștere, ceea ce pune presiune pe bugetele gospodăriilor casnice.

„Sărăcia este un fenomen complex și multidimensional și nu poate fi măsurată doar prin referința exclusivă la cheltuielile gospodăriilor. Prin urmare, este important să analizăm sărăcia prin luarea în considerare a suprapunerii deprivărilor pe 3 dimensiuni: educație, nivelul de trai și cel al sănătății”, a declarat Dumitru Vasilescu, manager de proiect PNUD Moldova, care a contribuit la Raportul de Dezvoltare Umană.

În consecință, țara are nevoie, în afară de politici care vizează creșterea veniturilor și respectiv a cheltuielilor, de acces și servicii îmbunătățite în domeniul educației, sănătății și protecției sociale.

Raportul Indicelui Dezvoltării Umane pentru femei față de bărbați pentru Republica Moldova este de 1,010: 0,702 pentru femei, în comparație cu 0,695 pentru bărbați. Această valoare plasează Republica Moldova în Grupul 1, care include țările cu egalitate sporită dintre femei și bărbați în ceea ce privește realizările dezvoltării umane.

Raportul evidențiază faptul că modelul participativ de îmbunătățire a dezvoltării locale în Republica Moldova a funcționat atât de bine, încât a fost adoptat de 70 de orașe și comunități și 350.000 de moldoveni sunt implicați în îmbunătățirea dezvoltării locale. Mai mult de 10.000 de aleși locali, 80 la sută din totalul pe țară, au fost instruiți cum să implice membrii comunității și cum să gestioneze mai bine serviciile publice.