În luna iulie a anului trecut, la inițiativa Inspectoratului General al Poliției, au fost operate modificări la Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie care prevede  înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunea dată după cum urmează:

muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore sau  arest contravenţional de la 7 la 15 zile, iar pentru acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, spirituală sau economică, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, prin care s-a cauzat victimei prejudiciu material sau moral, agresorul riscă pedeapsă cu închisoare până la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

Totodată, începând cu 16 martie 2017, Poliția va aplica ordinul de restricție de urgență, ca măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie, prin care va fi posibilă înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii care vor asigura securitatea victimei şi altor membri ai familiei.

Impactul schimbărilor operate în legislație deja este vizibil prin o ușoară descreștere a cazurilor de violență în familie în anul 2016 comparativ cu anul 2015. În cazul cînd aţi devenit victimă a violenţei în familie, Poliția recomandă să vă adresați neapărat organelor responsabile de protecția omului.