La 28 decembrie curent, Comisia Unificată de Control s-a întrunit în or. Bender în şedinţă, care a fost prezidată de delegaţia Federației Ruse. Pe ordinea de zi au figurat 3 subiecte, a comunicat Biroul politici de reintegrare.

În cadrul chestiunii organizatorice, delegația transnistreană l-a propus pe Ruslan Mova în calitate de expert cu statut permanent pe domeniul afacerilor interne, scrie Moldpres.

Este de menţionat că nici în cadrul acestei şedinţe Comisia Unificată de Control nu a reuşit să aprobe raportul săptămânal al Comandamentului Militar Întrunit al FMMP privind situaţia în Zona de Securitate din perioada 13 – 19 decembrie 2017, care a fost audiat şi la ședința din 21 decembrie a.c., dar care a cărui aprobare a fost amânată, din cauză că delegația transnistreană a solicitat consultări suplimentare, în contextul acțiunilor din 2 decembrie a.c. (pretinsele structuri de forţă transnistrene au instalat în mod abuziv un a.n. ”post de grăniceri și vameși” pe tronsonul de drum aflat în gestiunea SRL ”Anina”, în preajma satului Hârbovăț, care creează dificultăți pentru libera circulație a persoanelor și bunurilor şi destabilizează situația în Zona de Securitate).

Conducătorul delegației Federației Ruse a atras atenția părților asupra necesității de a se abține de la măsuri unilaterale în ceea ce privește activitatea posturilor, amplasate în Zona de Securitate. Având în vedere că chestiunea în cauză a mai fost discutată, el a propus ca raportul să fie supus votului. Propunerea a fost, însă, respinsă din start de partea transnistreană. Pentru a justifica poziția neconstructivă a reprezentanţilor transnistreni, Oleg Beleakov, co-președinte al CUC, a invocat, de o manieră devenită deja tradiţională, argumente irelevante, rupte de realitate.

În pofida eforturilor participanţilor la şedinţă de a identifica soluții de compromis pentru depășirea situației create, delegația transnistreană a întrerupt, totuşi, ședința CUC.

La propunerea Conducătorului delegației Federației Ruse ședința a fost amânată pentru data de 11 ianuarie 2018.