Familiile nevoiașe cu copii de vârstă școlară vor beneficia de ajutoare financiare unice, în ajunul începerii noului an școlar. În acest sens, au fost alocate 15.6 milioane de lei din sursele Fondului Republican de susținere socială a populației, parte componentă a bugetului de stat, informează Ministerul Protecției Sociale.

Stabilirea beneficiarilor din rândul copiilor de vârstă școlară din republică se va efectua în comun cu instituțiile de învățământ locale și comisiile obștești pentru evaluarea necesităților de acordare a ajutoarelor materiale,  pe lângă primăriile localităților respective.

Alocațiile vor fi acordate prin intermediul fondurilor locale de susținere socială a populației, care vor stabili mărimea acestor ajutoare prin deciziile consiliilor de administrație.

În municipiul Chișinău, circa 8.000 copii vor beneficia de ajutoare unice în valoare de 700 lei, iar suma totală de 5,6 milioane lei este acordată din mijloacele Fondului de susținere socială a populației din  municipiul Chișinău.

Menționăm că în anul 2015, peste 27 mii de familii defavorizate cu copii de vârstă școlară  au beneficiat de ajutoare materiale unice, suma totală fiind de 14,7 milioane de lei.