Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” va fi reorganizată prin fuziunea cu Întreprinderea de Stat MoldData, potrivit unei hotărâri de Guvern, adoptată vineri, 30 august.

Instituția publică în termen de două luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, va elabora și va prezenta spre aprobare Consiliului instituției structura și efectivul limită a instituției, iar în termen de patru luni va prezenta propuneri Cancelariei de Stat de revizuire a cadrului normativ relevant activității persoanelor juridice fuzionatei, inclusiv a Statutului instituției.

Proiectul a fost elaborat în contextul implementării Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, în cadrul etapei a doua a restructurării structurale a  administraţiei publice centrale de specialitate.

De asemenea, proiectul vine să asigure realizarea parţială a unor obiective asumate de Guvern în Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020”, în mod deosebit în partea ce ţine de necesitatea stabilirii şi delimitării clare a funcţiilor de elaborare a politicii statutului în domeniul securităţii cibernetice de funcţiile de implementare a politicii în acest domeniu, precum şi de funcţiile de efectuare a auditării securităţii cibernetice.