Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Strategia naţională de ordine și securitate publică pentru anii 2017 – 2020 orientată spre creşterea protecţiei persoanei, a siguranţei societăţii şi a statului.

Documentul are ca scop sporirea calității serviciilor de asigurare a ordinii publice și securității cetățenilor, inclusiv prin implicarea societății civile în combaterea fenomenului infracțional. Totodată, prin aplicarea Strategiei se urmărește dezvoltarea sistemului de formare profesionalăa angajaților organelor de forță și instituirea unui sistem modern de ordine și securitate publică, capabil să sporească încrederea populației și să consolideze protecția societății.

De asemenea, în Strategia aprobată sunt identificate amenințările de ordin intern și extern la adresa ordinii şi securităţii publice și sunt prevăzute soluțiile necesarepentru dezvoltarea capacităţilor de prevenire a infracţiunilor și asigurarea interoperabilității organelor de drept.

În acest sens, se propun spre realizare o serie de acţiuni, printre care: optimizarea serviciilor publice și eliminarea birocrației, îmbunătățirea procesului de documentare a accidentelor rutiere prin utilizarea tehnologiilor informaționale, precum și dezvoltarea capacităților de combatere a crimelor informatice.

Costurile pentru implementarea Planului de acțiuni al Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat şi din fonduri oferite de partenerii de dezvoltare.