Instituţiile preșcolare cu program în limbile minorităţilor naţionale vor avea curriculum nou la limba română. Ministerul Educației a inițiat un grup de lucru care va elabora documentul. Acesta va ține cont de practici și modele internaționale, având ca scop facilitarea însușirii limbii române de către copiii de alte etnii de pe teritoriul Republicii Moldova.

„De cele mai multe ori, minoritățile naționale susțin că nu vorbesc româna, deoarece nu le-a fost predată corespunzător sau pentru că nu li s-a oferit posibilitatea să o învețe. Includerea unui studiu oral obligatoriu în grupele medie, mare şi pregătitoare din instituţiile de educație timpurie ar facilita însuşirea limbii române de către aceștia”, a declarat reprezentantul Ministerului Educației Angela Popovici.

„La momentul actual nu există materiale didactice și metodologice în domeniul predării limbii române pentru preșcolari, educatorii folosind în activități propriile materiale auxiliare”, a spus Alexandra Bibicu, prorector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.

Prima versiune a documentului se preconizează să fie supusă dezbaterilor publice în luna decembrie curent.

La momentul actual în Republica Moldova activează 210 grădiniţe cu un contingent de circa 26543 de copii nevorbitori de limba română, ceea ce constituie 17,7% din numărul total de copiii care frecventează instituțiile de educație timpurie. Doar 30% dintre cei 26543 de copii beneficiază de activităţi în limba română, iar ceilalţi încep studierea limbii române din clasa I.