Banca Națională a Moldovei solicită prelungirea termenului de lichidare a băncilor. Astfel, acesta ar putea fi majorat până la cinci ani, cu posibilitatea de prelungire cu doi ani, comunică 24h.MD.

Precizăm că Guvernul a aprobat pe 22 iunie 2016 un proiect înaintat de Banca Națională a Moldovei, în care este propusă prelungirea termenului acordat pentru lichidarea băncilor.

În prezent, legea prevede un termen de trei ani pentru lichidarea unei bănci, cu posibilitate de prelungire de un an, în baza demersului argumentat al lichidatorului băncii. Regulatorul solicită ca acesta să fie de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de doi ani.

În proiect se menționează faptul că în perioada 28 noiembrie 2013- 12 iunie 2014, Consiliul de Administrație al BNM a prelungit termenul de lichidare a 8 bănci, cărora le-a fost retrasă licența.

Totuși, lichidatorii băncilor nu au reușit în termenii stabiliți să finalizeze procesul de lichidare. Aceștia se confruntă cu problemele ce țin de evaluarea și comercializarea activelor, termenul îndelungat de soluționare a litigiilor în instanțele de judecată, executarea titlurilor executorii, derularea procedurii de insolvabilitate a debitorilor.

BNM menționează că în Republica Moldova întreprinderile de evaluare nu sunt specializate în evaluarea creanțelor și nu acceptă, de regulă, cererile lichidatorilor cu privire la creanțele băncii în proces de lichidare, iar dacă acceptă procesul de evaluare este unul îndelungat și dificil.

Conform situației la începutul acestui an, în Republica Moldova în proces de lichidare sunt 11 bănci: BCA Banconsind, BIID MB SA, BC Basarabia, Banca Guinea SA, BCA Întreprinzbancă, BCI Oguzbank SA, BC Investprivantbank, Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA, BC Unibank SA, BC Universalbank SA.