Economia Moldovei a crescut cu 4% în anul 2018. Acest lucru rezultă din datele Biroului Național de Statistică (BNS). Astfel, potrivit BNS, Produsul Intern Brut (PIB) a însumat anul trecut peste 190 de miliarde de lei. Datele nut sunt finale și ar mai putea fi ajustate, scrie allmoldova.com.

La creșterea PIB au contribuit aproape toate ramurile economiei, cele mai importante fiind comerțul, întreținerea și reparația autovehiculelor, transportul, activitățile de alimentație publică. Ponderea acestor domenii a fost de peste 21 la sută din Produsul Intern Brut.

Pe locul doi este industria, care a garantat formarea a peste 15% din PIB și a crescut ușor față de 2017. Peste 10 la sută din PIB au fost formate de agricultură, aproape 8 la sută au revenit construcțiilor și 5% – sectorului infromații și comunicații.

Banca Mondială a îmbunătățit, la îneputul acestui an, prognoza de creștere a economiei țării noastre de la 3,8% la 4,8%. Estimările Fondului Monetar Internațional au fost mai modeste – de 3,8% creștere a PIB în 2018.