Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, este în mărime de 6150 lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Cabinetul de miniştri.

Cuantumul prognozat al salariului mediu pe economie se va aplica la calcularea indemnizațiilor de asigurări sociale.

Salariu mediu lunar pe economie a fost calculat în conformitate cu prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, elaborată de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.