Parlamentul a aprobat vineri noua componență a Guvernului Republicii Moldova, astfel că numărul de ministere va fi redus de la 16 la 9. Aceasta este o nouă etapă și una din cele mai importante în procesul de reformare a administrației publice centrale, inițiată de Guvernul Filip încă în anul 2016.

Noua structură a Guvernului include următoarele Ministere: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției,  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Astfel, Ministerul Economiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și de la Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și domeniul construcții de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, cu modificarea denumirii în Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Ministerul Culturii va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Educației, de la Ministerul Tineretului și Sportului și domeniul de cercetare de la Academia de Științe a Moldovei, cu modificarea denumirii în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Sănătății, cu modificarea denumirii în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va prelua domeniile de activitate de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și de la Ministerul Mediului, cu modificarea denumirii în Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În structura actualului Guvern, al cărei listă de ministere se solicită a fi modificată, membrii Guvernului, conducătorii Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Biroului politici de reintegrare a țării, vor deține în continuare statutul de viceprim-ministru.

Pavel Filip care a prezentat proiectul în Parlament,  a precizat că restructurarea Guvernului va fi realizată în termen de trei luni. În urma reformei, statul va face economii anuale de peste 70 de milioane de lei. Numărul funcționarilor din cadrul Ministerelor va fi redus de la 1808 la 1489 sau cu 30%. Totuși, doar ceva mai mult de 200 de persoane vor fi disponibilizate, celelalte funcții fiind vacante în prezent. Filip a declarat că deocamdată miniștrii actuali care conduc ministerele rămase în urma restructurării își păstrează funcții, dar la sfârșitul anului va avea loc o evaluare a activități ilor după care se va decide cine își păstrează funcția.

Hotărârea de vineri a Parlamentului este o continuare a noii Legi cu privire la Guvern  adoptate pe 7 iulie de Legislativ care prevede consolidarea responsabilităților autorităților administrației publice prin îmbunătățirea gestionării acestora și asigurarea prestării serviciilor publice de calitate. De asemenea, este asigurată o delimitare clară a funcțiilor politice de cele administrative. Urmează să fie exclusă funcția de viceministru, iar atribuțiile administrative privind activitatea ministerelor vor fi asigurate de Secretarii de Stat, care vor asigura și interimatul funcției de ministru, la necesitate.

Amintim că în programul său de ativitate, la capitolul VII „Buna Guvernare”, Guvernul și-a asumat în calitate de obiectiv primar realizarea reformei administrației publice centrale, inclusiv prin optimizarea numărului de ministere și al autorităților publice și a costurilor administrative.